Gemeenten mogen geen BBB meer bieden

De nieuwe regering wil niet dat gemeenten nog langer Bed, Bad en Brood (BBB) bieden aan daklozen zonder verblijfsvergunning, zoals op dit moment wel in meer dan dertig gemeenten gebeurt. Rond de 1500 mensen krijgen nu BBB.

In een eerder uitgelekt bericht over een vermeend akkoord tussen de nieuwe regeringspartijen stond dat gemeenten nog wel BBB mogen bieden als ze dat nodig vinden. Gisteren werd echter het definitieve regeerakkoord gepresenteerd waarin staat dat de regering dit toch niet wil. Gemeenten mogen alleen voor ‘enkele dagen’ noodopvang bieden ‘op basis van de openbare orde’, staat in het akkoord.

Niet duidelijk is of er sancties op staan als gemeenten doorgaan met de huidige BBB. "Ik ben geschrokken van de teksten over bed, bad, brood en begeleiding", zegt het Utrechtse gemeenteraadslid Tara Scally  van Groen Links, in een eerste reactie. Groen Links is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. "Het Utrechtse model is humaan en effectief. Wat Groen Links betreft gaan we op die manier verder", zegt Scally.  

Nog meer daklozen verwacht

Andere reacties vanuit gemeenten op dit nieuws zijn nog niet bij STIL bekend. Vermoedelijk zijn ze hier niet blij mee omdat dit, zo verwacht STIL, zal leiden tot veel meer dakloze vluchtelingen in de steden. 

Het nieuwe plan wijkt niet veel af van het ‘oude’ regeerakkoord dat in april 2015 gepresenteerd werd door PvdA en VVD. Veel gemeenten noemden dit plan toen ‘onrealistisch en onwerkbaar’. Nog tot eind 2016 onderhandelden zij met de regering om tot een akkoord te komen, maar dit lukte niet.

Alleen BBB voor mensen die ‘meewerken’

De regering wil dat er op acht locaties in het land opvang wordt geboden aan uitgeprocedeerde asielzoekers die niet ‘direct zelfstandig’ het land verlaten. Op deze locaties krijgt iedereen twee weken opvang, daarna krijgen alleen nog mensen opvang die ‘meewerken’ aan vertrek naar hun land van herkomst.

Op dit moment krijgen ruim 1500 mensen zonder verblijfsvergunning BBB-opvang (bron: Stichting LOS). Een groot deel van deze mensen zijn wegens vermeend ‘niet meewerken’ eerder door het rijk op straat gezet. Daarom verwacht STIL dat dit nieuwe plan, als het uitgevoerd wordt, zal leiden tot een grote toename van het aantal daklozen.