Gemeenten in gesprek met kabinet over BBB

Het kabinet gaat toch nog met gemeenten in overleg over nadere invulling van het akkoord over BedBadBrood. Verwachting is dat gesproken kan worden over een meer realistische en humanere aanpak, ook over opvang in andere gemeenten dan de grootste vijf.

De VVD dreigt nog wel met korten op het budget van gemeenten als ze ‘niet meewerken’. Zo staat de gemeente onder dezelfde chantage-druk als de dakloze vluchtelingen. Die zouden volgens de VVD geen eten en onderdak meer mogen krijgen als ze ‘niet meewerken’. Ze moeten hun asielverzoek intrekken. Dit terwijl uit cijfers van de gemeente Utrecht blijkt dat meer dan 60% van de mensen die in de Noodopvang verblijft alsnog een verblijfsvergunning krijgt.

De gemeenten zelf wijzen niet zozeer op legaliseringen van mensen die eerder door het rijksbeleid op straat beland waren maar op het in hun ogen menselijker en effectiever terugkeerbeleid. Bij de Noodopvang in Utrecht keert 19% terug naar land van herkomst.

Ze wijzen er ook op dat als je de meewerkeis stelt, dit in praktijk betekent dat een grote groep mensen op straat zal blijven rondzwerven zonder toegang tot eten en een bed. Daar zit niemand op te wachten. Volgens Utrechtse hulporganisaties is dit ook volledig in strijd met de uitspraak van het Europees Comité (zie eerdere berichten). De Utrechtse organisaties schreven gisteren gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad en B&W. Op dit moment vindt een debat plaats in de raad in Utrecht.

Utrechtse organisaties over BBB

Brief B&W aan raad over BBB

20150428_brief VNG aan Parlement BBB definitief

http://www.nu.nl/politiek/4040234/coalitie-geeft-ruimte-invulling-bed-bad-brood-akkoord.html