Geld nodig proceskosten tentenkamp Ter Apel!!

Belangrijke oproep - Urgent message          -          English in attachment         -           Omdat de laatste rechtszaak tegen de gemeente Vlagtwedde (waar Ter Apel onder valt) en het COA is verloren, moeten de actievoerders 2782 euro proceskosten van de tegenpartij betalen. Donaties hiervoor zijn van harte welkom!!  Stort je bijdrage op rekeningnummer 57 56 118 Stichting Lauw-Recht, Utrecht o.v.v. proceskosten. Dit is de projectenrekening van Solidariteitsorganisatie STIL (www.stil-utrecht.nl).Heb je al geld gestort voor de actie in Ter Apel en mag die (deels) hieraan besteed worden? Mail dan even naar vluchtelingenopstraat@gmail.com. Fooienpotten en opbrengst van benefieten zijn ook zeer welkom ! Ontruiming illegaal - hekken mogen wel De eerste zaak wonnen ze wel: de burgemeester had het tentenkamp niet mogen ontruimen. De tweede zaak, een week later, verloren ze: Het COA mocht gewoon op haar eigen terrein, rondom de plek waar de tenten stonden, hekken plaatsen, zo besloot de rechtbank Groningen 31 mei.Vijf mensen die namens de hele groep vluchtelingen hun naam hadden doorgegeven ten behoeve van deze procedures, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de kosten van 1391 euro per gedaagde partij, gemeente Vlagtwedde en het COA.GeldnodigProcesTerApel