Geen oplossing Irakezen en Somaliers

Update dinsdag 22 meiMinister Leers kwam vandaag met een brief over Somalie waarin hij ondermeer aangeeft dat vrijwillige terugkeer via het volgens hem veiliggelegen vliegveld in (het verder onveilige) Mogadishu mogelijk zou zijn. Ook zou de Somalische 'regering' TFG die Moga in handen heeft meewerken aan zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer. Dit laaste is verrassend omdat hij eerder het hoger beroep introk tegen een groep Somaliers omdat uitzetting niet mogelijk was (zie eerdere berichten).De beide beweringen van de minister zijn volgens de Somaliers onjuist. Op de bbc radio vertelde de TFG recentelijk dat ze niet meewerken (meer informatie Samatar 06 179 88466 van het tweede tentenkamp in december of Mustafa van Vluchtelingen op Straat 06 84 295 315, zij hebben de TFG na deze bbc uitzending gevraagd dit zwart op wit te zetten en op te sturen). Advocaat mr Sinoo weet ook meer over de vermeende terugkeermogelijkheden: 06 19600 900, en advocaat mr walls: walls@ziggo.nl, weet meer over de mislukte terugkeer van twee Somaliers naar Mogadishu eind vorig jaar. Zie eerdere berichten stil2.wordpress.com. Hieronder de brief:<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/22/kamerbrief-over-terugkeer-naar-somalie/kamerbrief-over-terugkeer-naar-somalie.pdfSomalische woordvoerders in het kamp:Ali Mohamed Abdille 06 86121311 enSam Saeed 06 84204556.Mogelijk/ waarschijnlijk hebben ze de brief van Leers nog niet gezien. Woordvoerders Somaliers Vluchtelingen op Straat die niet deelnemen aan het kamp maar wel 'op straat' staan:Abdisalam Yasin Ali 06 855 11130.Woordvoerder tentenkamp december, zie boven Samatar Irakezen wijzen aanbod Leers afVandaag hadden drie Irakezen een gesprek (om 12u) met Leers en is hen opvang geboden tot 15 juni. Dan zou meer bekend zijn over de resultaten van een bezoek van de Iraakse immigratieminister aan Nederland waarin gesproken wordt over meewerken aan gedwongen terugkeer. Volgens Hadi was er absoluut geen sprake van een opening vanaf de kant van de minster. Er is ook niet over veiligheid gesproken. "Ons heldere duidelijke antwoord is: nee", aldus Hadi. Over de moties wordt over 10 minuten gestemd. (Moties via tweedekamer.nl 15 mei) Irakese woordvoerders:Hadi Abu Sanad: 06 841 25 905.Ali Aziz 06 81318559Ze zijn nog in Den Haag en wachten op de stemming over de moties,  Even later werden de moties afgewezen.....In de nacht nam een deel van de Irakezen het aanbod toch aan, zie berichten hierna.