Burgemeester Orlando van Palermo:

‘Europa schuldig aan genocide op zee’

 

In het weekend van 21 september is hij in Nederland. Burgemeester Leoluca Orlando van Palermo, Sicilië, die pleit voor internationale mobiliteit als mensenrecht. Hij acht Europa met haar beleid schuldig aan ‘genocide, veroorzaakt door egoïsme’.  Hij heeft het dan over de vluchtelingen die sterven op zee, als ze Europa proberen te bereiken.

 

Ook noemt hij het Europees beleid ten opzichte van vluchtelingen ‘crimineel’. Maffiosi profiteren ervan doordat vluchtelingen als gevolg van het beleid in kwetsbare positie terecht komen, kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik.

Europa schendt mensenrechten. De huidige praktijk is volgens Orlando vergelijkbaar met slavernij en de doodstraf. Die zijn er niet meer in Europa maar nu wel weer in een nieuwe vorm, ‘in naam van Europese wetgeving’.

 

‘Internationale mobiliteit is een mensenrecht’

 

In de haven van Palermo heet hij regelmatig vluchtelingen persoonlijk welkom die daar aankomen. Volgens hem zijn ze gelijkwaardig burger van zijn stad, met dezelfde rechten en plichten als de mensen die er geboren zijn. In Palermo is de verblijfsvergunning dan ook afgeschaft.

Je kunt mensen niet verbieden het geluk te zoeken, een beter bestaan te zoeken uit noodzaak, is zijn mening. Je kunt mensen niet dwingen te blijven op de plek waar ze geboren zijn. “Internationale mobiliteit is een mensenrecht”, stelt hij.

 

De foto's zijn met toestemming van fotograaf Aurélie Geurts (gratis!) geplaatst, met onze hartelijke dank! Zij maakte een serie in opdracht van de Volkskrant. Bekijk hier, op haar website, alle foto's.

Bronnen: Tegenlicht VPRO en Trouw en de nieuwsbrief van STIL van januari jl