image

Veel Eritrese minderjarigen op straat


Onderzoek radio Argos

Veel Eritrese minderjarigen op straat in Nederland

Tientallen - zo niet honderden- minderjarige Eritrese vluchtelingen, leven in Nederland op straat.  Als minderjarige zouden ze opvang moeten krijgen maar Nederland behandelt hen als volwassene. Zelfs als ze een geboorte-akte kunnen laten zien als bewijs van minderjarigheid. Op straat lopen ze risico op misbruik en verslaving.

In de uitzending van radio Argos afgelopen weekend, aandacht voor deze kwetsbare groep die tussen wal en schip belandt. Argos deed uitgebreid onderzoek en praatte met hulpverleners, advocaten en Eritrese jongeren. Ook met Feven, zij zwierf over straat en klopte als (nog maar net) 16-jarig meisje, bij STIL aan voor hulp. 

Bewijs van minderjarig zijn genegeerd

De jongeren zouden hier asiel moeten krijgen omdat ze uit de onveilige dictatuur Eritrea komen, maar ze mogen hier geen asiel vragen als ze eerder in Italië verbleven. Ze zouden in Nederland als minderjarige opvang moeten krijgen en naar school moeten, maar ze worden als volwassene behandeld volgens de foute gegevens die Nederland van Italië krijgt. Soms hebben zij zelf of hun mensenhandelaren die onjuiste gegevens over hun leeftijd verstrekt, om verschillende redenen.

Het is heel moeilijk - meestal onmogelijk- achteraf de leeftijd met bewijzen te corrigeren. Zelfs een doopakte wordt niet erkend. In België, Denemarken en Noorwegen wordt eigen onderzoek gedaan als er twijfels over de leeftijd zijn of tegenstrijdige gegevens, in Nederland niet.

In Italië ook op straat

Nederland wil hen terugsturen naar Italië omdat ze daar volgens Europese afspraken (Dublinverordening) asiel zouden moeten vragen. In Italië zouden ze evengoed op straat terecht komen omdat de opvang daar ontoereikend is. Dit is de reden dat ze hier vaak zelf uit een AZC vertrekken. STIL probeert regelmatig opvang te vinden voor jonge Eritrese meiden die anders op straat zouden staan. Ze kunnen soms bij particulieren een logeerplek krijgen. 

Argos praat met allerlei mensen uit het veld. STIL werkte mee aan het vooronderzoek door achtergrondinformatie te geven en Argos in contact te brengen met bronnen in Nederland en in Italië. 
Luister hier naar de uitzending

Lees hier meer als je interesse hebt zelf opvang te bieden.

Foto: Eritrese vriendinnen die elkaar uit Libië kennen, vinden elkaar terug in een opvanghuis in Nederland.