image

Dreigende uitzetting naar Sudan


KLM-passagiers boos en geschokt over eerdere uitzetting 

Kritiek Amnesty en Kamervragen over uitzettingen Sudan

Morgen kan een Sudanese man die lange tijd in Utrecht verbleef, uitgezet worden naar Sudan. Een vlucht die voor vandaag gepland stond, ging niet door. Deze man vreest voor zijn leven na terugkeer. Pas werd een andere Sudanees uitgezet. Hij vreesde eveneens voor vervolging bij terugkeer. Sinds de uitzetting is niets meer van hem vernomen. Hierover zijn 12 januari Kamervragen gesteld. Ook over berichten dat mensen zouden zijn opgesloten en gemarteld na gedwongen terugkeer vanuit Europese landen.

Amnesty uitte 7 januari kritiek op de uitzettingen. Eduard Nazarski: “De druk om mensen uit te zetten lijkt zwaarder te wegen dan het zorgvuldig inschatten van alle risico’s bij een uitzetting. En zelfs als er overduidelijke signalen zijn dat de uitgezette persoon is blootgesteld aan schendingen en nog steeds ernstig gevaar loopt, is de regering onvoldoende bereid om maatregelen te nemen. De regering moet zich snel voor hun bescherming inzetten en breder kijken hoe ze dit met zorgvuldiger beleid kan voorkomen". Lees hier meer.

Protest passagiers en kritiek op KLM

Bij de uitzetting van Ezzedine (5 januari) naar Sudan zijn passagiers in opstand gekomen in het vliegtuig. Minstens drie van hen zijn vervolgens uit het vliegtuig gezet. Een passagier die de ‘gewelddadige uitzetting’ en situatie in het vliegtuig filmde, deelde zijn of haar ervaringen op internet: “Ik werd bedreigd met arrestatie voor het filmen van vier agenten die de man fysieke beperkingen oplegden en werd gedwongen de beelden te verwijderden. Beschamende medewerking door KLM- personeel. Drie of vier protesterende passagiers (zijn) gearresteerd en met geweld van boord gehaald”.

Een andere ooggetuige zegt: “Het was verschrikkelijk te zien wat er gebeurde”. Deze persoon kon niet filmen want het KLM-personeel belemmerde dit.

Uit een ander verslag, mogelijk van een van de twee hierboven genoemden: “Dhr M was helemaal achterin de laatste rij. Het eerste dat wij van hem zagen was dat hij liggend plat op de stoelen gedrukt werd. Drie mannen van de marechaussee zaten bovenop hem. Niet veel later begon hij te roepen, en zagen wij zij gezicht kort boven de stoelen uitkomen. … Hij werd door de marechaussee met fysiek geweld in bedwang gehouden. Om hem stil te krijgen werd zijn mond afgedekt en ook zijn ogen waren afgedekt. We zagen alleen zijn voeten nog uitsteken en bewegen”.

Lees hier het hele verslag.

Laatste nieuws uitzetting Ali

Lees hier het laatste nieuws over de dreigende uitzetting van Ali.  Zie foto hierboven. 

Kamervragen

Lees hier de kamervragen en antwoorden. Het betreft Kamerstuk 2018Z00247 (12 januari 2019)

Eerdere vragen hierover (feb 2018): 2018Z00173