image

Doorbeek de uitzichtloosheid, geef hen een kans!


Doorbeek de uitzichtloosheid

Geef hen een kans!

Voor jongeren, kinderen en ouderen die hier al jaren wonen, werken of naar school gaan, maar steeds buiten de boot vielen en nog geen verblijfsrecht hebben, vragen we om de uitzichtloosheid van hun leven te doorbreken. Vandaag op Wereld Vluchtelingendag start een gezamenlijke campagne voor hen met een filmpje, hier te zien.

Het filmpje gaat over Junius. Hij woont al sinds 1984 in Nederland en verloor twee dochters bij de Bijlmerramp. Samen met collega-organisaties in het land, vraagt STIL om een oplossing voor mensen zoals hij. Mensen die hier al jarenlang zonder verblijfsvergunning wonen, sommigen tien, twintig, dertig jaar of langer en die nog steeds geen verblijfsvergunning hebben.

Jarenlang hier gewerkt

Zo kent STIL bijvoorbeeld een man die hier al meer dan 35 jaar woont en werkt en nog geen verblijfspapieren heeft. Door medische klachten is ‘t voor hem steeds moeilijker te werken en te overleven. Maar omdat hij al zo lang niet in zijn land van herkomst is geweest, zal hij ook niet zomaar daar naartoe gaan, want hoe moet hij daar overleven?

Een andere man die we kennen, woont en werkt hier al achttien jaar. Voor hem loopt nog een procedure. Zijn vader kwam hier in 1963 als gastarbeider. Toen hij zijn gezin wilde laten overkomen, lukte dat (om onduidelijke redenen) niet voor zijn zoon Mohamed. Er zou een administratieve fout gemaakt zijn door de IND. Mohamed kwam later op eigen gelegenheid naar Nederland. Hij is nu mantelzorger voor zijn ouders. De hele familie heeft intussen een Nederlands papsoort, hij zelf spreekt vloeiend Nederlands, maar heeft nog geen verblijfsvergunning.

Oudere Surinamers

Een andere man, cliënt van STIL, is Surinamer en woont al 36 jaar in Nederland. Hij werd in Suriname geboren toen dat nog een kolonie was. Ook voor hem geldt dat de hele familie Nederlander is, hij heeft hier ook een (intussen volwassen) kind met de Nederlandse nationaliteit. Over hem lees je meer via deze link. Voor mensen zoals hij riepen wetenschappers en anderen al eind vorig jaar om een oplossing, maar tot nu toe kwam die niet.

Kinderen en jongeren

STIL kent ook negentien kinderen en jongeren die al langer dan tien jaar in Nederland wonen en desondanks zijn afgewezen voor de afsluitingsregeling langdurig verblijvende kinderen. Ze gaan hier al jaren naar school, enkelen zitten zelfs op het HBO en de universiteit. Toch mogen ze hier niet blijven…

Geef hen een kans!

Voor al deze mensen vragen we: Doorbreek de uitzichtloosheid, Geef hen een kans op een echt leven. Een kans om volwaardig deel te worden van onze samenleving. Kijk hier hoe je de campagne kunt steunen.