Demonstratie voor bed, bad en brood voor iedereen in onze stad!

Donderdag 15 mei 19 uur bij het stadhuis in Utrecht

Utrechtse kerken startten in december heel dapper een hoognodige nachtopvang voor mannen zonder verblijfsdocumenten in Utrecht: Toevlucht. Dit was tijdelijk en onder protest. Op 1 juni zal Toevlucht sluiten als intussen geen oplossing gevonden wordt.Al die maanden hebben gemiddeld twintig tot dertig mannen per nacht dankbaar gebruik gemaakt van deze noodvoorziening. Velen van hen zijn bekenden van STIL. Zij zullen binnenkort weer 's nachts buiten moeten slapen.Het was nooit de bedoeling om deze taak, die volgens Toevlucht de overheid toebehoort, structureel uit te gaan voeren. De kerken lobbieën al een tijd bij de gemeente om meer nachtopvang te creëren zodat de groep niet (weer) op straat komt te staan. De lobby wordt 15 mei kracht bij gezet d.m.v. een demonstratie.Voor dit protest is de raadsvergadering bezig van de nieuwe gemeenteraad, hen wordt een petitie aangeboden. Zie facebook Toevlucht