Amnesty: huidige Bed Bad Brood voorzieningen onvoldoende!

Op 16 november publiceerde Amnesty International het rapport 'Mensenrechten op straat: Bed, bad, brood en de menselijke waardigheid in Nederland’.

Annemarie Busser, Senior Beleidsmedewerker Migratie bij Amnesty Nederland, vertelt tijdens het symposium waarop het rapport wordt gepresenteerd: Het onderwerp kwam op het pad van Amnesty door het dossier vreemdelingenbewaring. Hiermee werd duidelijk hoe vaak mensen vanaf de straat in detentie kwamen en vervolgens opnieuw op de straat belandden. ‘Op een gegeven moment konden we niet meer om het onderwerp heen’, zo stelt Annemarie. Ze vertelt dat Amnesty de afgelopen tijd wel van alles heeft gedaan rondom het thema, maar er nog niet echt stelling in heeft genomen. Dat beoogt dit rapport te doen; het is een basisdocument waarin het standpunt van Amnesty uiteen wordt gezet.


Amnestie acht het voorwaardelijke en tijdelijke karakter van opvang zoals dat volgens het BBB akkoord van de regering geboden zou moeten worden in strijd met de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten.


Opgemerkt wordt dat dit in de praktijk zoals hieraan momenteel door gemeenten invulling is gegeven, gelukkig geen rol speelt. Toch concludeert Amnesty dat ook de huidige gemeentelijke opvang (nog) niet toereikend is. Ook daar belanden mensen alsnog op straat of krijgen zij niet de zorg die ze nodig hebben. Bovendien kan nachtopvang, zoals veel gemeenten die bieden, slechts als tijdelijk vangnet worden gezien. “Voor mensen die meer zorg nodig hebben of langdurig afhankelijk zijn van noodopvang, is de nachtopvang per definitie ongeschikt” (p.33). Passende opvang voor kwetsbare mensen is bovendien ontoereikend door de strenge voorwaarden, een gering aantal plekken en onvoldoende aandacht voor maatwerk. Ook benadrukt Amnesty het belang van goede begeleiding bij het werken aan structurele oplossingen.


Wil je het volledige rapport lezen, klik dan HIER.

Amnesty heeft, in lijn met het rapport, ook gereageerd op de uitspraken die de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep vorige week deden met betrekking tot de opvang van ongedocumenteerden. Klik HIER om het persbericht te lezen.