Rectificatie: Slechts één kind kreeg in 2016 pardonvergunning!

maryam-9-jaarIn de nieuwsbrief van STIL die gisteren uitkwam, staat een fout. Er staat dat 95% van de aanvragen voor het kinderpardon wordt gehonoreerd, maar dit is juist het percentage kinderen dat een negatief antwoord krijgt!Sinds 2013 kregen maar 29 kinderen een verblijfsvergunning op basis van deze regeling. Terwijl in totaal maar liefst 1480 aanvragen werden gedaan. Dat wordt gemeld in het tv- programma Monitor, te zien via de link in de nieuwsbrief. "In 2016 heeft van de 120 aanvragers tot nu toe maar 1 kind een kinderpardon gekregen", meldt Monitor. Daarom wordt de regeling in het tv-programma een 'wassen neus' genoemd.Vrijwel alle afwijzingen hebben als reden dat de ouders van deze kinderen niet meegewerkt hebben of zouden hebben aan terugkeer naar het land van herkomst. Daarom zou volgens sommigen het 'meewerk-criterium' van tafel moeten. Anderen zijn bang dat dan iedereen met kinderen, die niet gedwongen uitgezet kan worden, een vergunning krijgt.In het tv-item vertelt Adel (de vader van Maryam hier op de foto) dat het voor zijn gezin niet meer alleen over de onveiligheid in Bagdad gaat maar ook over de kinderen die hier in Nederland al acht jaar een leven hebben opgebouwd en de Arabische taal onvoldoende kennen. Adels dochter (de zus van Maryam) vertelt op tv over hoe het leven in zo'n onzekere situatie is.Maryam (foto) vierde acht van haar negen verjaardagen in een gezinslocatie of AZC, binnenkort haar negende verjaardag, als ze later deze maand tien jaar wordt.