“Met drie kleine kinderen stond ik op straat. STIL hielp me aan opvang bij een gezin in huis. Dat was geweldig. Het zijn hele lieve mensen. Ze hebben me heel erg geholpen. We hebben nu een verblijfsvergunning en ons eigen huisje.”.

Augusta (30) en Isaiah (1 jaar)

Opvang

Als je bij STIL aanklopt voor opvang, kunnen we je helaas niet altijd helpen. Wel zullen we onze uiterste best doen een oplossing te vinden. STIL heeft geen eigen opvang om onderdak te kunnen bieden aan cliënten die een verblijfplaats nodig hebben. Maar wij helpen wel om door bemiddeling voor zoveel mogelijk mensen een overnachtingsplek te regelen.

Soms kan iemand terug naar de rijksopvang zoals een asielzoekerscentrum (AZC), gezinslocatie of Vrijheidsbeperkende locatie (VBL). Dit is uiteraard niet altijd ideaal maar als het veilig is en mensen er terecht kunnen, is het beter dan de straat.

Is dat niet mogelijk, dan kijken we of mensen in de regio waar ze voor het laatst in een AZC zaten, aanspraak kunnen maken op Bed Bad Brood (BBB) opvang. Helaas is deze echter lang niet in alle regio’s beschikbaar en is het niet meer mogelijk deze vorm van opvang juridisch af te dwingen. In Utrecht is er gelukkig wel BBB. Dit wordt uitgevoerd door Toevlucht (voor mannen) en de Weerdsingel van de Tussenvoorziening (voor vrouwen). Helaas moeten mensen momenteel vaak enkele maanden overbruggen voor ze een slaapplek kunnen krijgen in de BBB, omdat deze bijna overal in het land (Groningen vormt de enige uitzondering) vol zitten.

Als mensen aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld als ze juridisch perspectief hebben of als ze (aantoonbaar) bezig zijn met terugkeer, kunnen ze regelmatig terecht in gemeentelijk gefinancierde Noodopvang in Utrecht (SNDVU) of elders in het land. Vandaaruit stromen ze later vaak door naar een Aanmeldcentrum (bijvoorbeeld voor een herhaald asielverzoek), en vervolgens naar een AZC. Of in geval van terugkeer naar de VBL in Ter Apel.

Ook zijn er mogelijkheden opvang te krijgen voor erg zieke en kwetsbare mensen, dit wordt eveneens door de gemeente Utrecht gefinancierd. Het gaat dan om plekken bij Seguro in Utrecht en het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden van het ASKV in Amsterdam.

In andere gevallen kan iemand naar een vorm van reguliere opvang zoals de vrouwenopvang, crisisopvang of kunnen mensen bij één van onze partners terecht. Zo hebben we intensief contact met de opvangorganisaties voor vrouwen en kinderen Fanga Musow -ooit door STIL opgericht- en Huize Agnes. Ook bij bijvoorbeeld het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam, het Jongerenhuis in Eindhoven of het Wereldvrouwenhuis in Nijmegen kunnen we soms mensen in opvang plaatsen.

Sommige mensen kunnen op geen van deze plekken terecht. Bijvoorbeeld omdat er geen plek is of omdat men (nog) niet aan de toelatingscriteria kan voldoen. Dan kunnen veel mensen gelukkig nog in eigen netwerk terecht. Zoals bij familie, vrienden of landgenoten.

Voor anderen pogen wij, in uitzonderlijke gevallen, een plek te vinden bij een van onze particuliere gastadressen. Dit zijn zeer uiteenlopende plekken, soms voor zeer korte tijd, soms voor langere tijd. STIL is hiervoor afhankelijk van mensen die vrijwillig opvang willen bieden. Het aantal plekken is zeer beperkt en raakt snel uitgeput. Daarom hanteert STIL onderstaande voorwaarden voor particuliere opvang:

  1. Capaciteit: Er moeten voldoende opvangadressen beschikbaar zijn om voor de benodigde duur of ten minste enkele weken opvang te kunnen bieden.
  2. Schrijnendheid: Er moet naar het inzicht van het Sociaal Juridisch team een schrijnende situatie ontstaan wanneer er geen opvang zou worden geboden.
  3. Perspectief: Er moet sprake zijn van zicht op beëindiging van de opvang, bijvoorbeeld doordat een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning kan worden gestart of omdat een alternatieve vorm van opvang wordt verwacht.

In principe moet aan al deze voorwaarden worden voldaan voordat STIL overgaat tot het bieden van particuliere opvang. In individuele gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden, mits dat door het hele sociaal juridisch team als noodzakelijk wordt geacht.

Sta je zelf op straat en zoek je opvang, dan kun je per mail of telefonisch contact met ons opnemen. Ook kun je  op ons sociaal- juridisch spreekuur komen. Klik hier voor de spreekuurtijden. Helaas kunnen we niet garanderen dat we een plek voor je vinden, maar we zullen ons uiterste best doen.

Kom je uit een andere regio in Nederland of wil je weten welke organisaties in Nederland ongedocumenteerden helpen of opvang bieden, Kijk dan op de website van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: http://www.stichtinglos.nl/noodopvang

Heb je zelf interesse om iemand een slaapplek of onderdak te bieden? Klik dan hier voor meer informatie.