“Met drie kleine kinderen stond ik op straat. STIL hielp me aan opvang bij een gezin in huis. Dat was geweldig. Het zijn hele lieve mensen. Ze hebben me heel erg geholpen. We hebben nu een verblijfsvergunning en ons eigen huisje.”.

Augusta (30) en Isaiah (1 jaar)

Opvang

Aanmelding voor opvang

Als je op straat staat, uit de regio Utrecht komt en opvang nodig hebt, kun je in Utrecht naar het aanmeldloket gaan. Daar wordt uitgezocht of je ergens opvang kunt krijgen. 

Vroeger kon je direct naar STIL om daar opvang te vragen. Nu kun je twee dagen per week naar het aanmeldloket. Daar wordt gekeken of je gemeentelijke opvang (BBB) kunt krijgen, in Utrecht of in een andere stad, opvang van het rijk of opvang bij andere organisaties.

Bij STIL kun je nog wel terecht voor medische hulp en sociaal- juridische begeleiding op onze spreekuren. Ook kun je voor garantstellingen voor eten en kleding en voor drogistproducten naar STIL. Zie hier de spreekuurtijden.

 

Openingstijden en adres Aanmeldloket

Maandag, dinsdag en vrijdag 13- 15.30 u.
Adres: De Wijkplaats: adres is Joh. Camphuysstraat 101.
Dit is een zijstraat van de Kanaalstraat. 
Route vanaf station of centrum Utrecht:
Einde van de Kanaalstraat, voor het kleine bruggetje rechts. In de kerk. 

 

Let op:

Met Kerst & Oud en Nieuw is het loket gesloten!

Gesloten maandag en dinsdag  24 en 25 december, en maandag en dinsdag 31 dec en 1 januari. 
Wel open vrijdag 28 december

 

 

Opvang via STIL?

Sinds kort meldt STIL niet meer zelf mensen aan voor opvang bij de gemeentelijke Bed, Bad en Brood-opvang (BBB), de zogenoemde 'eerstelijnsopvang'. Wel kun je naar STIL komen voor medische- en daklozenhulp (eten, kleding en drogistproducten) en sociaal-juridische hulp.

Als we je juridisch gaan begeleiden, is het vaak mogelijk mensen later, na enige voorbereiding, aan te melden voor de zogenoemde 'tweedelijnsopvang'. 

Hier kan lange tijd overheen gaan omdat de voorbereidingen voor een procedure soms lange tijd in beslag nemen. 

Tweedelijnsopvang bij juridisch perspectief

Zo kunnen mensen bijvoorbeeld bewijzen verzamelen om daarmee hun asielverhaal te onderbouwen en later een nieuw asielverzoek in te dienen. Ook kunnen mensen soms tijdelijk verblijf op medische gronden vragen, of een andere procedure starten (zie ook elders op de website). Als sprake is van juridisch perspectief kunnen mensen regelmatig opvang krijgen in gemeentelijk gefinancierde Noodopvang in Utrecht (SNDVU) of elders in het land.

Vandaaruit stromen ze later vaak door naar een Aanmeldcentrum (bijvoorbeeld voor een herhaald asielverzoek), en vervolgens naar een AZC.

Ook mensen die aantoonbaar bezig zijn met terugkeer naar hun land van herkomst, kunnen hier opvang vragen. Zij kunnen doorstromen naar de VBL in Ter Apel als ze niet direct op het vliegtuig stappen.

Ziek en kwetsbaar

Ook zijn er mogelijkheden opvang te krijgen voor erg zieke en kwetsbare mensen, dit wordt eveneens door de gemeente Utrecht gefinancierd. Het gaat dan om plekken bij Seguro in Utrecht en het Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden van het ASKV in Amsterdam.

Vrouwen

In andere gevallen kan iemand naar een vorm van reguliere opvang zoals de vrouwenopvang of kunnen mensen bij één van onze partners terecht. Zo hebben we intensief contact met de opvangorganisaties voor vrouwen en kinderen Fanga Musow -ooit door STIL opgericht- en Huize Agnes. Ook bij bijvoorbeeld het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam, het Jongerenhuis in Eindhoven of het Wereldvrouwenhuis in Nijmegen kunnen we soms mensen in opvang plaatsen.

Sommige mensen kunnen op geen van deze plekken terecht. Bijvoorbeeld omdat er geen plek is of omdat men (nog) niet aan de toelatingscriteria kan voldoen. Dan kunnen veel mensen gelukkig nog in eigen netwerk terecht. Zoals bij familie, vrienden of landgenoten.

Particuliere opvang

Voor anderen pogen wij, in uitzonderlijke gevallen, een plek te vinden bij een van onze particuliere gastadressen. Dit zijn zeer uiteenlopende plekken, soms voor zeer korte tijd, soms voor langere tijd. STIL is hiervoor afhankelijk van mensen die vrijwillig opvang willen bieden. Het aantal plekken is zeer beperkt en raakt snel uitgeput. Daarom hanteert STIL onderstaande voorwaarden voor particuliere opvang:

  1. Capaciteit: Er moeten voldoende opvangadressen beschikbaar zijn om voor de benodigde duur of ten minste enkele weken opvang te kunnen bieden.
  2. Schrijnendheid: Er moet naar het inzicht van het Sociaal Juridisch team een schrijnende situatie ontstaan wanneer er geen opvang zou worden geboden.
  3. Perspectief: Er moet sprake zijn van zicht op beëindiging van de opvang, bijvoorbeeld doordat een nieuwe procedure voor een verblijfsvergunning kan worden gestart of omdat een alternatieve vorm van opvang wordt verwacht.

In principe moet aan al deze voorwaarden worden voldaan voordat STIL overgaat tot het bieden van particuliere opvang. In individuele gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden, mits dat door het hele sociaal juridisch team als noodzakelijk wordt geacht.

 

Helaas kunnen we je niet altijd aan opvang helpen. De mogelijkheden zijn beperkt. Wel zullen we onze uiterste best doen een oplossing te vinden.

Kom je uit een andere regio in Nederland of wil je weten welke organisaties in Nederland ongedocumenteerden helpen of opvang bieden, Kijk dan op de website van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt: http://www.stichtinglos.nl/noodopvang

Heb je zelf interesse om iemand een slaapplek of onderdak te bieden? Klik dan hier voor meer informatie.