image

Corona

English below, Français ci-dessous

Op deze pagina informeren we je graag over de actuele werkwijze van STIL in het kader van Corona

Algemeen

Vanwege het Coronavirus (COVID-19) proberen we zoveel mogelijk te werken zonder fysiek contact. Heb je een vraag voor STIL; bel 030 271 5483,  of mail:  info@stil-utrecht.nl.

Heb je geen telefoon of beltegoed en kun je ook geen mail sturen, dan kun je langskomen op kantoor. We zullen zoveel mogelijk buiten en met gepaste afstand het gesprek voeren. Uiteraard blijven de algemene maatregelen van kracht: Heb je verkoudheidsklachten of koorts; bel ons dan en kom niet naar ons kantoor.

Sociaal-juridisch spreekuur

Gedurende de lockdown, die nog tenminste duurt tot 20 april 2021, is er geen juridisch spreekuur. Wel helpen we met urgente vragen. Je kunt die per mail sturen aan juridisch@stil-utrecht.nl. Lukt het niet om te mailen, bel ons dan op 030-2715483, we zijn maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar voor juridische vragen. Met minder dringende zaken, helpen we je graag weer zodra de lock-down voorbij is, de verwachting is dat dit vanaf 20 april zal zijn.

Medisch spreekuur

Ook het medisch (inloop-) spreekuur is gesloten in de periode dat er nog strenge corona-maatregelen gelden, dus minstens tot 20 april. Wel bieden we medische hulp per mail en telefoon. We willen je vragen zoveel mogelijk zelf contact op te nemen met je huisarts. Als dat voor jou niet mogelijk is, dan kan STIL je helpen.

Je kunt je vragen mailen aan medisch@stil-utrecht.nl. Je kunt ook bellen naar STIL 030 2713463, liefst woensdagochtend 9-11 uur. Of op andere dagen naar onze medische telefoon bellen of whats-appen: 06 24269417. 

In nood kun je ook met de huisarts bellen, of naar de eerste hulp van het ziekenhuis (liefst nadat je met de huisarts overlegd hebt), bij zeer grote nood kun je 112 bellen. (Noodnummer).

Informatie voor huisarts of ziekenhuis:
Let op: Als je zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, of met de ambulance mee moet, dan kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, via de regeling onverzekerbare vreemdelingen, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingenAls je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Opvang

Heb je opvang nodig? Vanaf vanavond tot donderdag 8 april is er opvang voor iedereen, vanwege het koude weer. Na 8 april is er niet meer voor iedereen corona-opvang.

Vanaf 1 april kunnen de meeste nieuwe daklozen geen Corona-noodopvang meer krijgen, enkel bij wijze van uitzondering. Wel kunnen sommige mensen andere vorm van opvang krijgen van de gemeente. Vaak is daar een wachtlijst voor.

Je kunt om opvang en advies vragen bij het Aanmeldloket.

Tel: 0618742750 of 0618742751
E-Mail: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Vanwege Corona houdt het Aanmeldloket geen inloopspreekuur. In nood, bijvoorbeeld als je niet kunt bellen of mailen en op straat staat, kun je STIL om hulp vragen.

Koud Weer Regeling tot 8 april

Mannen kunnen vanaf maandagavond 5 april tot donderdagochtend 8 april, nog naar noodopvang de Stadsbrug. Aanmelden kan via: kwr@tussenvoorziening.nl  of je kunt er zelf begin van de avond naartoe gaan: Koningin Wilhelminalaan 6, (aan de Kanaalweg) Utrecht.

Vrouwen kunnen naar de Sleep Inn of NOIZ. Aanmelden via kwr@tussenvoorziening.nl,of ga vroeg in de avond naar de Sleep Inn, Jansveld 51, Utrecht.

Elk moment kan de regeling veranderd worden als de kou langer duurt of als de regering nieuwe corona-maatregelen afkondigt. 

Een (warme) maaltijd

Voor een (warme) maaltijd kun je terecht bij:

* Villa Vrede: Elke dag open van 10-17 u, maandag gesloten. Warm eten rond 13 uur.
Adres: Wijnesteinlaan 4, Utrecht.

* het Ubuntuhuis: Maandag en dinsdag overdag open van 9.30 - 15u, lunch rond 13u. Adres: Vleutenseweg 172.

* de Wijkplaats: Warm eten, zondag 18u aan de deur verstrekt. Adres: Joh Camphuysstraat 101.

Het Smulhuis is helaas gesloten voor mensen die niet bij de Sleep-inn slapen.

 

Mensen zonder verblijfsvergunning, zonder opvang van de overheid of een organisatie, zonder inkomen en zonder voedselpakket, kunnen bij STIL vragen of ergens steun te krijgen is. 

 

In general

In regard to the outbreak of the corona-virus (COVID-19), we aim to reduce physical contact as much as possible. If you have any questions for STIL please call 030 271 5483 or send an e-mail:  info@stil-utrecht.nl.

If calling us or sending an E-mail is not possible, you can come by our office. We will try to help you outside if possible and with appropriate distance. Of course the general regulations remain in place: Please don't come to our office in case of symptoms of a cold or a fever.

Juridical consulting hour & appointments

During the lockdown, at least until April 20, 2021, the juridical (legal) consulting hours will be closed because of the Corona-measures. In urgent cases you can ask questions by mail to juridisch@stil-utrecht.nl or, if that's not possible, you can also call monday, tuesday or thirsday to STIL: 030 2713463. 

Medical Cunsulting hour

The medical consulting hour of STIL will also be closed until April 20, 2021. We advise you to try to contact your GP (general doctor) yourself, if you have medical questions. Only if you cannot do it by yourself, you can ask the help of STIL.

We prefer that you ask help by mail: medisch@stil-utrecht.nl or by phone wednesday-morning 9-11 o clock: 030 2713463. If not possible (or in urgent situations) call or app to 06 24269417. 

In case of emergency or accident you can always go to the first aid of the hospital, or ask your GP for advise or call 112.  

Information for doctor/GP or hospital
If yo go to a doctor/GP or hospital yourself, please inform them that you have no insurance, but that there is a possibility to get financial compensation for your care, via het CAK: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingen

 

Shelter

Are you in need of shelter?

As a result of the cold weather, there will be shelter for everyone, at least from Mondayevening April 5 until Thursday morning April 8.

The government announced new people on the street, will not get Corona-emergency-shelter anymore starting April 1. Only as an exception. Some people however have a chance to receive other municipal shelter. But this shelter is not for everyone and there is a waitinglist.

You can ask help, shelter and advise from the 'Aanmeldloket'

Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl or call 0618742750.

The Aanmeldloket does not have an open consulting hour as a result of the Corona-lockdown. If you cannot find the right help or shelter, you can contact STIL.

 

Cold weather-shelter until April 8

Until Thursday April 8, all homeless people can get shelter due to the cold weather.

MEN can go to Stadsbrug, Wilhelminalaan 6,

WOMEN can go to Sleep Inn, Jansveld 51, or NOIZ.

Sign up: kwr@tussenvoorziening.nl or just go there early evening.

 

As a result of the cold weather and corona, the government can announce new measures at any time, for example also about extending the reception.

 

 

 

A (warm) meal

The following places provide free food: 
* Villa Vrede: Open all days except Monday. Food is usually provided around 13.00 hrs.
Address; Wijnesteinlaan 4, Utrecht. 

* Ubuntuhuis: Monday and Tuesday open from 9.30 - 15u, lunch around 13 hrs. Adress: Vleutenseweg 172.

* Wijkplaats: Every sunday, 18 hrs, take-away food at the door. Adress: Joh Camphuysstraat 101.

Unfortunately het Smulhuis is closed for people who do not sleep at the Sleep-Inn.

 

People without residence permit, without shelter from the government or an organisation, without income and without foodpackage, can ask STIL for possibilities to get support for food elsewhere.

 

Général

En raison du Coronavirus (COVID-19), nous essayons de travailler autant que possible sans contact physique. Avez-vous des questions; Appelez au 030 271 5483, Envoyez un courrier à: info@stil-utrecht.nl.

La consultation juridique

À partir du 15 decembre 2020 a 10 février 2021, il n'y a pas des heures de consultation juridique.

Mais, si vous avez une question juridique urgente, vous pouvez envoyer un e-mail à juridisch@stil-utrecht.nl. Si vous n'avez pas accès au e-mail, appelez s'il vous plaît au 030-2715483 (lundi, mardi, jeudi). Avec les choses qui sont pas tres urgente on va aider vous en janvier, apres le fin de la lock-down (corona-reglement).

La consultation médicale du Mercredi

L' heure de la consultation médicale de STIL est également fermée pendant le 'Corona-lockdown' du 15 décembre au 10 février.

Pour des questions médicales urgentes, vous pouvez envoyer une e-mail a medisch@stil-utrecht.nl ou appeler 030 2713 463 (quand cést possible mecredi matin < 11 h). Ou appel ou Whatsapp a 06 24269417. 

Cependant, il vous est recommandé de contacter votre médecin vous même autant que possible. Si cela ne vous est pas possible, STIL peut vous aider. Quand cést tres urgente, toujours vous pouvons aller a 'hôpital de premiers secours' ou appel 112 (urgence tel).

Informations pour le médecin si vous prenez vous même un rendez-vous
Si vous allez vous-même chez un médecin ou un hôpital, vous pouvez dire que vous n'avez pas d'assurance, mais que le médecin peut recevoir une compensation financière via le site Web de la CAK: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingen

Hébergement

Besoin de soins? L'Abri d'urgence c'est ouvert pour tout le monde, à cause du froid,  jusqu'à jeudi, avril 8.

S'inscrire:

HOMMES: Mail: kwr@tussenvoorziening.nl. Ou aller le soir a: Stadsbrug: Koningin Wilhelminalaan 6, Utrecht.

FEMMES: Mail: kwr@tussenvoorziening.nl ou aller le soir a: Sleep Inn: Jansveld 51, Utrecht.

Les personnes qui y ont déjà dormi avant le 1er avril peuvent rester jusqu'au 20 avril.

Après le 8er avril

À partir du 1er avril, l'abri d'urgence de Corona sera fermé aux nouveaux sans-abri. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que les gens peuvent y être hébergés. Certaines personnes, cependant, ont une chance de recevoir autres abris municipaux. Mais ce refuge n'est pas pour tout le monde et il y a souvent une liste d'attente.

Les Sans Papiers peut demander un abri et des conseils a 'Aanmeldloket'.

Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl ou appel 0618742750.

Dans le ''lockdown'' (15/12 a 19/1) le bureau n'est pas ouvert. Si tu peux pas trouver la pace ou l'aide, demande l'aide de STIL.

 

En raison du temps froid et Corona, le gouvernement peut à tout moment annoncer de nouvelles mesures, par exemple également sur l'extension de la réception.

 

Pour se restaurer

* Villa Vrede: Est ouvert tous les jours sauf le lundi. Le déjeuner est à 13h:00
L'adresse est: Wijnesteinlaan 4, Utrecht.

Ubuntuhuis: Lundi et mardi, ouvert 9.30 - 15h, déjeuner à 13 h. L'adresse: Vleutenseweg 172.

* Wijkplaats: Chaque dimanche, à 18 h, des plats à emporter sont fournis à la porte de l'adresse de l'église: Johan Camphuysstraat 101.

Malheureusement, le Smulhuis est fermé aux personnes qui ne dorment pas au Sleep Inn.

 

Les personnes sans permis de séjour, sans abri du gouvernement ou d'une organisation, sans revenu et sans colis alimentaire, peuvent demander à STIL s'il existe une aide alimentaire.