image

Hulp van STIL tijdens Corona

English below, Français ci-dessous

Op deze pagina informeren we je over de actuele werkwijze van STIL in het kader van Corona

Algemeen

Vanwege het Coronavirus (COVID-19) proberen we zoveel mogelijk te werken zonder fysiek contact. Heb je een vraag voor STIL; bel 030 271 5483,  of mail:  info@stil-utrecht.nl.

Heb je geen telefoon of beltegoed en kun je ook geen mail sturen, dan kun je langskomen op kantoor. We zullen zoveel mogelijk buiten en met gepaste afstand het gesprek voeren. Uiteraard blijven de algemene maatregelen van kracht: Heb je verkoudheidsklachten of koorts; bel ons dan en kom niet naar ons kantoor.

Sociaal-juridisch spreekuur

Wil je juridisch advies van STIL? Wegens Corona, willen we het liefst dat je je vragen per mail stuurt aan juridisch@stil-utrecht.nl. Dan bellen we terug of maken een afspraak met je voor het spreekuur. Lukt het niet om te mailen, bel ons dan op 030-2715483, we zijn maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar voor juridische vragen. Alleen als je niet kunt mailen of bellen, kun je langs STIL komen om een afspraak te maken.

Medisch spreekuur

Ook het medisch (inloop-) spreekuur is gesloten in de periode dat er nog strenge corona-maatregelen gelden, dus minstens tot 20 april. Wel bieden we medische hulp per mail en telefoon. We willen je vragen zoveel mogelijk zelf contact op te nemen met je huisarts. Als dat voor jou niet mogelijk is, dan kan STIL je helpen.

Je kunt je vragen mailen aan medisch@stil-utrecht.nl. Je kunt ook bellen naar STIL 030 2713463, liefst woensdagochtend 9-11 uur. Of op andere dagen naar onze medische telefoon bellen of whats-appen: 06 24269417. 

In nood kun je ook met de huisarts bellen, of naar de eerste hulp van het ziekenhuis (liefst nadat je met de huisarts overlegd hebt), bij zeer grote nood kun je 112 bellen. (Noodnummer).

Informatie voor huisarts of ziekenhuis:
Let op: Als je zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, of met de ambulance mee moet, dan kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, via de regeling onverzekerbare vreemdelingen, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingenAls je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Opvang

Je kunt opvang en advies vragen bij het Aanmeldloket.

Tel: 0618742750 of 0618742751
E-Mail: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Vanwege Corona houdt het Aanmeldloket geen inloopspreekuur. In nood, bijvoorbeeld als je niet kunt bellen of mailen en op straat staat, kun je STIL om hulp vragen.

Een (warme) maaltijd

Voor een (warme) maaltijd kun je terecht bij:

* Villa Vrede: Elke dag open van 10-17 u, maandag gesloten. Warm eten rond 13 uur.
Adres: Wijnesteinlaan 4, Utrecht.

* het Ubuntuhuis: Maandag en dinsdag overdag open van 9.30 - 15u, lunch rond 13u. Adres: Vleutenseweg 172.

* de Wijkplaats: Warm eten, zondag 18u aan de deur verstrekt. Adres: Joh Camphuysstraat 101.

Het Smulhuis is helaas gesloten voor mensen die niet bij de Sleep-inn slapen.

* Vanaf 3 mei wordt vier maal per week, begin van de avond, eten uitgedeeld met een bus in park Transwijk in Kanaleneiland, Utrecht. Meer informatie kun je maandagochtend bij STIL krijgen of dinsdag tot en met zaterdag bij Villa Vrede.

 

Mensen zonder verblijfsvergunning, zonder opvang van de overheid of een organisatie, zonder inkomen en zonder voedselpakket, kunnen bij STIL vragen of ergens steun te krijgen is. 

 

In general

In regard to the outbreak of the corona-virus (COVID-19), we aim to reduce physical contact as much as possible. If you have any questions for STIL please call 030 271 5483 or send an e-mail:  info@stil-utrecht.nl.

If calling us or sending an E-mail is not possible, you can come by our office. We will try to help you outside if possible and with appropriate distance. Of course the general regulations remain in place: Please don't come to our office in case of symptoms of a cold or a fever.

Juridical consulting hour & appointments

Would you like legal advice from STIL? Due to Corona, we would prefer you to send your questions by mail to legal@stil-utrecht.nl. We will then call you back or make an appointment with you for the consultation hour. If you are unable to email, call us on 030-2715483, we are available on Monday, Tuesday and Thursday for legal questions. Only if you are unable to email or call, you can drop by the STIL office to make an appointment. 

Medical Cunsulting hour

The medical consulting hour of STIL will also be closed until April 20, 2021. We advise you to try to contact your GP (general doctor) yourself, if you have medical questions. Only if you cannot do it by yourself, you can ask the help of STIL.

We prefer that you ask help by mail: medisch@stil-utrecht.nl or by phone wednesday-morning 9-11 o clock: 030 2713463. If not possible (or in urgent situations) call or app to 06 24269417. 

In case of emergency or accident you can always go to the first aid of the hospital, or ask your GP for advise or call 112.  

Information for doctor/GP or hospital
If yo go to a doctor/GP or hospital yourself, please inform them that you have no insurance, but that there is a possibility to get financial compensation for your care, via het CAK: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingen

 

Shelter

You can ask help, shelter and advise from the 'Aanmeldloket'

Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl or call 0618742750.

The Aanmeldloket does not have an open consulting hour as a result of the Corona-lockdown. If you cannot find the right help or shelter, you can contact STIL.

 

A (warm) meal

The following places provide free food: 
* Villa Vrede: Open all days except Monday. Food is usually provided around 13.00 hrs.
Address; Wijnesteinlaan 4, Utrecht. 

* Ubuntuhuis: Monday and Tuesday open from 9.30 - 15u, lunch around 13 hrs. Adress: Vleutenseweg 172.

* Wijkplaats: Every sunday, 18 hrs, take-away food at the door. Adress: Joh Camphuysstraat 101.

Unfortunately het Smulhuis is closed for people who do not sleep at the Sleep-Inn.

* Starting from May 3, there will be distributed food, in the early evenings, four times a week, in Park Transwijk, in Kanaleneiland, Utrecht. More information you can get Monday mornings at STIL or Tuesday until Saturday at Villa Vrede.

 

People without residence permit, without shelter from the government or an organisation, without income and without foodpackage, can ask STIL for possibilities to get support for food elsewhere.

 

Général

En raison du Coronavirus (COVID-19), nous essayons de travailler autant que possible sans contact physique. Avez-vous des questions; Appelez au 030 271 5483, Envoyez un courrier à: info@stil-utrecht.nl.

La consultation juridique

Souhaitez-vous des conseils juridiques de STIL? En raison de Corona, nous préférerions que vous envoyez vos questions par e-mail à juridisch@stil-utrecht.nl. Nous vous rappellerons ensuite ou prendrons rendez-vous avec vous pour l'heure de consultation. Si vous ne parvenez pas à envoyer un e-mail, appelez-nous au 030-2715483, nous sommes disponibles les lundi, mardi et jeudi pour les questions juridiques. Seulement si vous ne pouvez pas envoyer un courriel ou appeler, vous pouvez passer au bureau STIL pour prendre rendez-vous.

Mais, si vous avez une question juridique urgente, vous pouvez envoyer un e-mail à juridisch@stil-utrecht.nl. Si vous n'avez pas accès au e-mail, appelez s'il vous plaît au 030-2715483 (lundi, mardi, jeudi). 

La consultation médicale du Mercredi

L' heure de la consultation médicale de STIL est également fermée pendant le 'Corona-lockdown' du 15 décembre au 10 février.

Pour des questions médicales urgentes, vous pouvez envoyer une e-mail a medisch@stil-utrecht.nl ou appeler 030 2713 463 (quand cést possible mecredi matin < 11 h). Ou appel ou Whatsapp a 06 24269417. 

Cependant, il vous est recommandé de contacter votre médecin vous même autant que possible. Si cela ne vous est pas possible, STIL peut vous aider. Quand cést tres urgente, toujours vous pouvons aller a 'hôpital de premiers secours' ou appel 112 (urgence tel).

Informations pour le médecin si vous prenez vous même un rendez-vous
Si vous allez vous-même chez un médecin ou un hôpital, vous pouvez dire que vous n'avez pas d'assurance, mais que le médecin peut recevoir une compensation financière via le site Web de la CAK: https://www.hetcak.nl/vragen/onverzekerbare-vreemdelingen

Hébergement

Les Sans Papiers peut demander un abri et des conseils a 'Aanmeldloket'.

Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl ou appel 0618742750.

Dans le ''lockdown'' (15/12 a 19/1) le bureau n'est pas ouvert. Si tu peux pas trouver la pace ou l'aide, demande l'aide de STIL.

 

Pour se restaurer

* Villa Vrede: Est ouvert tous les jours sauf le lundi. Le déjeuner est à 13h:00
L'adresse est: Wijnesteinlaan 4, Utrecht.

Ubuntuhuis: Lundi et mardi, ouvert 9.30 - 15h, déjeuner à 13 h. L'adresse: Vleutenseweg 172.

* Wijkplaats: Chaque dimanche, à 18 h, des plats à emporter sont fournis à la porte de l'adresse de l'église: Johan Camphuysstraat 101.

Malheureusement, le Smulhuis est fermé aux personnes qui ne dorment pas au Sleep Inn.

* À partir du 3 mai, de la nourriture sera distribuée, en début de soirée, quatre fois par semaine, à Park Transwijk, à Kanaleneiland, Utrecht. Plus d'informations, vous pouvez obtenir le lundi matin à STIL ou du mardi au samedi à la Villa Vrede.

 

Les personnes sans permis de séjour, sans abri du gouvernement ou d'une organisation, sans revenu et sans colis alimentaire, peuvent demander à STIL s'il existe une aide alimentaire.