image

Corona

English below, Français ci-dessous
Op deze pagina informeren we je graag over de actuele werkwijze van STIL in het kader van Corona

Algemeen

Vanwege het Coronavirus (COVID-19) proberen we zoveel mogelijk te werken zonder fysiek contact. Heb je een vraag voor STIL; bel 030 271 5483,  of mail:  info@stil-utrecht.nl.

Heb je geen telefoon of beltegoed en kun je ook geen mail sturen, dan kun je langs komen op kantoor. We zullen zoveel mogelijk buiten en met gepaste afstand het gesprek voeren. Uiteraard blijven de algemene maatregelen van kracht: Heb je verkoudheidsklachten of koorts; bel ons dan en kom niet naar ons kantoor.

Sociaal-Juridisch spreekuur

Vanaf 1 juli 2020 zullen we iedere vrijdagochtend sociaal-juridisch spreekuur houden op afspraak, in het Ubuntuhuis (Vleutenseweg 172 in Utrecht). 

Heb je een juridische vraag? Dan kun je een afspraak maken voor ons spreekuur door te mailen naar juridisch@stil-utrecht.nl. Lukt het niet om te mailen, bel ons dan op 030-2715483, dan plannen we een afspraak voor je in. 

Medisch spreekuur

Je kunt altijd bellen of mailen. Lukt dat niet, dan kun je voor acute medische vragen terecht op het spreekuur op woensdagochtend van 9- 11 uur. We willen je echter vragen zoveel mogelijk zelf contact op te nemen met je huisarts. Als dat voor jou niet mogelijk is, dan kan STIL je helpen.

Informatie voor huisarts of ziekenhuis:
Let op: Als je zelf naar een huisarts of ziekenhuis gaat, dan kun je altijd zeggen dat je geen verzekering hebt maar dat er een regeling is voor mensen zoals jij. Je kunt zeggen dat (vrijwel alle) zorg vergoed kan worden via het CAK, en dat op de website van het CAK info te vinden is: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerdenAls je al eerder bij de huisarts geweest bent, hoef je dat niet te zeggen.

Opvang

Heb je opvang nodig? Voor deze vraag kun je bij het aanmeldloket terecht op:
- maandag,10:00-12:30 uur
- dinsdag, 13:00-15:30 uur
- vrijdag, 10:00-12:30 uur

Het aanmeldloket is dan telefonisch en per mail bereikbaar voor opvangverzoeken.
Tel: 0618742750 of 0618742751
E-Mail: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Lukt het niet om te bellen of te mailen, kom dan langs in persoon op één van bovengenoemde momenten.
Het adres is Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht.

Een (warme) maaltijd

Voor een (warme) maaltijd kun je terecht bij:
* Villa Vrede: Alle dagen geopend behalve maandag. Het eten word rond 13 uur geserveerd. 
Het adres is Wijnesteinlaan 4, Utrecht.
* ACU: Elke avond vanaf 18.00 uur deelt ACU warme maaltijden uit (vegan/halal).
Het adres is Voorstraat 71, Utrecht.

Het Smulhuis is helaas gesloten voor mensen die niet bij de Sleep-inn slapen.

 

 

In general

In regard to the outbreak of the corona-virus (COVID-19), we aim to reduce physical contact as much as possible. If you have any questions for STIL please call 030 271 5483 or send an e-mail:  info@stil-utrecht.nl.

If calling us or sending an E-mail is not possible, you can come by our office. We will try to help you outside if possible and with appropriate distance. Of course the general regulations remain in place: Please don't come to our office in case of symptoms of a cold or a fever.

Juridical consulting hour & appointments

Starting from the 1st of July 2020 we will hold juridical consulting hours at the Ubuntuhuis (Vleutenseweg 172 in Utrecht), every Friday morning. Please note that this is by appointment only. 

Do you have a legal question? Please send an E-mail to juridisch@stil-utrecht.nl to make an appointment. If you don't have access to E-mail feel free to call us at 030-2715483 so that we can schedule an appointment for you.

Medical Cunsulting hour

You can always call us or send an E-mail to medisch@stil-utrecht.nl if you have any medical questions. If calling or sending an E-mail is not possible for you, you can visit us during our consulting hour on Wednesday morning. However, you will be asked to contact your GP yourself as much as possible. STIL can help you if this proves to be a problem.

Information for doctor/GP or hospital
If yo go to a doctor/GP or hospital yourself, please inform them that you have no insurance, but that there is a possibility to get financial compensation for your care, via het CAK: 
https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

Shelter

Are you in need of shelter? Please contact the Aanmeldloket. You can contact the office by phone (Tel: 0618742750 of 0618742751) on:
- Monday,10:00-12:30 
- Tuesday, 13:00-15:30 
- Friday, 10:00-12:30 

Alternatively, the Aanmeldloket can be reached by E-mail: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl Please indicate your situation and let us know your details (name, date of birth, V-number and country of origin).

If calling or sending an E-mail is not possible for you, you can visit the office in person during the above mentioned office hours.
The address is Johannes Camphuysstraat 101 in Utrecht.

A (warm) meal

The following places provide free food: 
* Villa Vrede: Open all days except Monday. Food is usually provided around 13.00 hrs.
The address is Wijnesteinlaan 4, Utrecht. 
* ACU: Every evening you can get a free hot meal at ACU from 18.00 hrs. Vegan-halal-food. 
The address is Voorstraat 71.

Unfortunately het Smulhuis is closed for people who do not stay ant Sleep-Inn.

 

 

Général

En raison du Coronavirus (COVID-19), nous essayons de travailler autant que possible sans contact physique. Avez-vous des questions; Appelez au 030 271 5483, Envoyez un courrier à: info@stil-utrecht.nl.

La consultation juridique

À partir du 1er juillet 2020, nous organiserons des heures de consultation juridique à l'Ubuntuhuis (Vleutenseweg 172 à Utrecht), tous les Vendredis matin.
Avez-vous une question juridique? Veuillez envoyer un e-mail à juridisch@stil-utrecht.nl pour prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas accès au e-mail, appelez s'il vous plaît au 030-2715483 afin que nous puissions fixer un rendez-vous avec vous.

La consultation médicale du Mercredi

Vous pouvez venir pour des questions médicales urgentes. Cependant, il vous est recommandé de contacter votre médecin vous même autant que possible. Si cela ne vous est pas possible, STIL peut vous aider.

Informations pour le médecin si vous prenez vous même un rendez-vous
Si vous allez vous-même chez un médecin ou un hôpital, vous pouvez dire que vous n'avez pas d'assurance, mais que le médecin peut recevoir une compensation financière via le site Web de la CAK: https://www.hetcak.nl/regelingen/regeling-onverzekerden.

Hébergement

L'Aanmeldloket est disponible par téléphone et par e-mail pour les demandes d'hébergement aux heures suivantes: 


- Lundi (10h 00-12h 30)
- Mardi (13h 00-15h 30)
- Vendredi (10h 00-12h 30).

Appelez au: 0618742750 ou 0618742751
Envoyez un courrier à: Aanmeldloket@tussenvoorziening.nl

Si vous n'avez pas de téléphone et ne pouvez pas envoyer d'e-mail, vous pouvez visiter le bureau de l'Aanmeldloket. L'adresse est Johannes Camphuysstraat 101. 

Pour se restaurer

* Villa Vrede: Est ouvert tous les jours sauf le lundi. Le déjeuner est à 13h:00
L'adresse est: Wijnesteinlaan 4, Utrecht.
* ACU: on donne la nourriture vegan-halal  à 18h 00
L'adresse est:  Voorstraat 71, Utrecht