Somaliër van de 'mislukte terugkeer' ook in tentenkamp

De minister en de Dienst Terugkeer en Vertrek houden vol dat Somaliërs wel 'vrijwillig' terug kunnen naar Somalië. Ook al gaf de minister toe dat gedwongen uitzetting niet mogelijk is toen hij het hoger beroep tegen de Raad van State introk (18 april), als ze zelf willen en meewerken kan het volgens hem wel. Een van de jongens in het tentenkamp werd echter in december jl door de regering in Mogadishu geweigerd.

Al eerder berichtten STIL en Vluchtelingen op Straat over Ali, die samen met een andere Somalische uitgeprocedeerde vluchteling in november jl werd geholpen door de DT&V met hun 'vrijwillige' terugkeer.

Aangekomen in Mogadishu, officieel als 'onveilig' verklaard, zelfs door Nederland,  werd hen door de minister van de TFG verteld dat ze niet welkom waren. "De inreis was 'illegaal', Nederland had het niet gemeld en ook zei de minister dat hun veiligheid niet gegarandeerd kon worden", vertelt Saam Saïd, die in dezelfde tent slaapt in Ter Apel.

Dus werden ze teruggevlogen naar Nairobi. Daar werden ze twee weken onder slechte omstandigheden opgesloten. Later (december) werden ze weer naar Nederland teruggevlogen. De andere man kreeg een status, hij had nieuwe bewijzen voor zijn asielverzoek. Ali werd echter opgesloten in vreemdelingenbewaring.

Na een maand in de gevangenis op Schiphol werd hij op straat gezet. Hij vroeg opnieuw asiel en werd weer op straat gezet. Nu slaapt hij in het tentenkamp.

Meer info: de advocaat mr Walls: walls@ziggo.nl